قاطی پاتی

نظارت بر خطوط انتقال نیروی برق فشار قوی با اســـــتفاده از پهپاد • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارانجام گرفت با حضور مدیر کل پدافند غیر عامل اســـــتانداری خراسان، با عنوان:

جلسه دفاع از سه پایان نامه کارشناسی ارانجام گرفت با حضور مدیر کل پدافند غیر عامل اســـــتانداری خراسان رضوی برگزار انجام گرفت.

به نقل رویدادنگار اس ام وب ، جلسه دفاع از سه پایان نامه کارشناسی ارانجام گرفت با حضور مدیر کل پدافند غیر عامل اســـــتانداری خراسان رضوی با موضوعات:

۱٫توسعه الگوریتمی جهت نظارت بر خطوط انتقال نیروی برق فشار قوی با اســـــتفاده از پهباد، توسط  علی اصغر نخعی، 

۲٫ارایه الگوریتمی جهت تخلف تغییر راه خودرو مبتنی بر پردازش تصویر ها ویدیویی، توسط  محمد پارسا نهاد،

۳٫آشکار سازی عدم اســـــتفاده از راهنمای در هنگام تغییر راه بلا اســـــتفاده از پردازش تصویر ها دیجیتال ترافیکی، توسط  سمیرا رجایی،

برگزار انجام گرفت.

نظارت بر خطوط انتقال نیروی برق فشار قوی با اســـــتفاده از پهپاد

این پایان نامه ها در مقطع فوق لیسانس مهندسی برق مخابرات و به راهنمایی دکتر مسعود ورشو ساز و مشاوره دکتر پیمان گلی، و داوری دکتر مباشر (رییس دانشگاه) در موسسه تعلیمی عالی خاوران به انجام رسیده اســـــت.

دکتر احمدی ضمن تقدیر از مدیریت و اعضای هیات علمی دانشگاه خاوران بابت سوق دادن پایان نامه های دانشجویی به سمت حل مسایل اصلی جامعه،  تلاشهای علمی دانشجویان را نیز ستودنی دانست. وی ضمن بیان توضیحاتی پیرامون بهرهمندی از نتایج این تحقیقات خواســـــتار ایجاد سازوکار معقول برای کاربردی انجام گرفتن آنها در بخشهای مرتبط انجام گرفت.

مدیر کل پدافند غیر عامل برای نمونه به مسایل پیش آمده در خوزستان و قطع برق ناشی از ریزگردها اشاره نمود و به مزایای نظارت بر خطوط با پهباد در مقایسه با شیوه های سنتی موجود اشاره انجام و از آمادگی حوزه ذیربط برای حمایت از پژوهشهای کاربردی و تولید دانش محلی در زمینه پدافند غیر عامل رویداد داد.

گفتنی اســـــت موسسه تعلیمی عالی خاوران در سال ۱۳۸۴تاسیس و زیاد از ۳۰۰۰ دانشجو دارد و در حال حاضر زیاد از ۶۰۰ دانشجوی کارشناسی ارانجام گرفت نیز در این موسسه تحصیل میکنند.