قاطی پاتی

هانجام گرفتار جدی سازمان حمایت به «بوش» +سند • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

هانجام گرفتار جدی سازمان حمایت به «بوش» +سند

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

سازمان حمایت مصرف کنندگان طی نامه ای به شرکت عرضه کننده محصولات خانگی بوش در کشور اعلام انجام:اســـــتمرار عرضه متناسب با نیاز بازار مصرف به طور جدی در دستور کار قرار گیرد در غیر این صورت اقدامات مقتضی برای ابطال مجوز نمایندگی نیز معمول خواهد انجام گرفت.

سازمان حمایت مصرف کنندگان طی نامه ای به شرکت عرضه کننده
محصولات خانگی بوش در کشور اعلام انجام:اســـــتمرار عرضه متناسب با نیاز بازار
مصرف به طور جدی در دستور کار قرار گیرد در غیر این صورت اقدامات مقتضی
برای ابطال مجوز نمایندگی نیز معمول خواهد انجام گرفت. 

متن نامه سازمان حمایت به شرکت عرضه کننده محصولات خانگی بوش در کشور به شرح زیر اســـــت:

با
توجه به نقلات واصله و مستند به بررسی‌های به عمل آمده و رصد میدانی در
سطح بازار، طی روز‌های گذشته آن شرکت عرضه محصولات خود را در سطح
نمایندگی‌ها و مراکز فروش کاهش داده که این امر موجب اختلال در تأمین کالا و
بروز التهاب در بازار گردیده اســـــت؛ لذا مقتضی اســـــت با قید فوریت ضمن انعکاس
گزارش میزان فروش از ابتدای سال جاری تاکنون به تفکیک محصولات مورد عرضه،
اســـــتمرار عرضه متناسب با نیاز بازار مصرف به طور جدی در دستور کار قرار
گیرد.

بدیهی اســـــت در صورت احراز امتناع از عرضه با دنبال بازارسازی
کاذب و افزایش نامتعارف قیمت، ضمن برخورد تعزیری وفق قوانین و مقررات
موضوعه، اقدامات مقتضی برای ابطال مجوز نمایندگی نیز معمول خواهد انجام گرفت.

هانجام گرفتار جدی سازمان حمایت به «بوش»