قاطی پاتی

پدافند غیرعامل باید با کاهشین هزینه انجام شود/ کاهش تهدیدها نیازمند توجه دائمی اســـــت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

اســـــتاندار آذربایجان شرقی در شورای پدافند غیرعامل اســـــتان :

اســـــتاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر توجه دائمی دستگاه‌ها در حوزه شناسایی و کاهش آسیب‌ها، خاطرنشان انجام: پدافند غیرعامل باید به‌عنوان یک ضرورت در پروژه‌ها مورد توجه باانجام گرفت، اما نباید منجر به هزینه‌هایی شود که در موقع نیاز، اثربخش نخواهد بود.

اســـــتاندار آذربایجان شرقی
با تأکید بر توجه دائمی دستگاه‌ها در حوزه شناسایی و کاهش آسیب‌ها، خاطرنشان انجام: پدافند
غیرعامل باید به‌عنوان یک ضرورت در پروژه‌ها مورد توجه باانجام گرفت، اما نباید منجر به هزینه‌هایی
شود که در موقع نیاز، اثربخش نخواهد بود
.

پدافند غیرعامل باید با کاهشین هزینه انجام شود/ کاهش تهدیدها نیازمند توجه دائمی اســـــت

دکتر مجید خدابخش در نشست
شورای پدافند غیرعامل اســـــتان، اظهار انجام: زیرساخت‌های کشور در شرایط فعلی به‌هم پیوسته
اســـــت و در چنین شرایطی، تهدیدات هم بزرگتر اســـــت
.


وی با بیان اینکه اغلب اقدامات در حوزه پدافند غیرعامل،
انفعالی اســـــت، افزود: معمولاً دستگاه‌ها بعد از اینکه تهدیدی پیش می‌آید برای جلوگیری
از تکرار آن متمرکز می‌شوند، در حالی‌که تهدیدات بعدی از راههای جدیدی انجام می‌شود
و تهدیدکنندگان متداوم یک گام جلوتر هستند
.

خدابخش با یادآوری اینکه
کشور ما همواره دنبال ترور و تهدید بوده اســـــت، گفت: با وجود تدابیر حفاظتی و امنیتی، سال
گذشته شاهد حمله داعش به ساختمان مجلس شورای اسلامی بودیم، اتفاقی که هیچ‌کس تصورش
را نمی‌انجام و بعد از آن نیز تدابیر جدیدتری اضافه انجام گرفت، اما تهدیدات بعدی مجدد از آن
راه تکرار نخواهد انجام گرفت
.
اســـــتاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: با وجود این مسائل،
باید در حد توان آسیب‌ها را شناسایی و برای کاهش آنها تلاش کنیم که این امر نیازمند
توجه دائمی و نظارت مستمر اســـــت
.

وی با تأکید بر اینکه پدافند
غیرعامل باید با کاهشین هزینه انجام شود، گفت: در حال حاضر برای جلوگیری از تهدیدها
هزینه‌های زیادی بر دستگاه‌ها بار انجامه‌ایم، اما این هزینه‌ها در سر بخانومگاه پاسخگو
نیست و این نکته ظریفی اســـــت که مدیران دستگاه‌ها باید به آن توجه کنند
.

خدابخش اضافه انجام: نباید
به بهانه پیشگیری از تهدید، هزینه‌تراشی انجام؛ باید احتمالات بروز تهدید را شناسایی
و با حداقل هزینه برای جلوگیری از وقوع آن پلن‌ریزی کنیم
.

پدافند غیرعامل باید با کاهشین هزینه انجام شود/ کاهش تهدیدها نیازمند توجه دائمی اســـــت

اســـــتاندار آذربایجان شرقی
تعلیم را نیز نکته زیاد حیاتیی در حوزه پدافند غیرعامل عنوان انجام و گفت: مدیران دستگاه‌ها
باید کارکنان خود را نسبت به موضوع حساس کنند
.

وی با اشاره به اهمیت پدافند
سایبری، اظهار انجام: برخی از دستگاه‌ها، صرفاً مکاتبات عادی و امور جاری خود را از طریق
سیستم‌های کامپیوتری انجام می‌دهند؛ اما برخی از دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، گمرک و نیروگاه‌ها،
کارشان وابسته به کامپیوتر و فضای سایبری اســـــت. اختلال در سیستم کامپیوتری این دستگاه‌ها،
فعالیت زیرساخت‌ها را متوقف می‌کند؛ بنابراین دستگاه‌ها باید از این حیث طبقه‌بندی
و پلن‌های لازم در حوزه پدافند سایبری متناسب با فعالیت آنها تهیه شود
.

اســـــتاندار آذربایجان شرقی
همچنین بر تشکیل مستمر کارگروه‌های تخصصی شورای پدافند غیرعامل و لازم‌الاجرا بودن
مصوبات شورا که بر اساس نظرات تخصصی کارگروه‌ها خواهد بود، تأکید انجام