قاطی پاتی

پروژه‌های گازرسانی و آب‌رسانی کهگیلویه و بویراحمد پیوست پدافندی ندارند • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

کناری بابیان اینکه پروژه‌های گازرسانی و آب‌رسانی کهگیلویه پیوست پدافندی ندارند گفت: خطرسازی آتی این پروژه‌ها متوجه مدیر اســـــت.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، شاهرخ کناری در نشست شورای پدافند غیرعامل منطقهستان پدافند غیرعامل را ایمنی جان آقام دانست و با تأکید بر اینکه نگاه به پدافند غیرعامل نباید سطحی و صرفاً نشست‌های رفع تکلیفی باانجام گرفت، اظهار داشت: این موضوع حیاتی باید از سوی همه مدیران جدی گرفته شود و در اجرای آن حساسیت به خرج دهند.

مدیرکل پدافند غیرعامل کهگیلویه و بویراحمد افزود: هر دستگاهی دنبال اجرای پروژه اســـــت قبل از آن لازم اســـــت پیوست پدافند غیرعامل آن را پیگیری کند.

وی بابیان اینکه مدیران باید در حوزه پدافند غیرعامل پای‌کار باشند، گفت: در حوزه‌های مختلف خودکفا شوید تا موقع بروز حوادث در کهگیلویه نگاه و دست یاریتان به سمت اســـــتان دراز نشود.

پروژه‌های گازرسانی و آب‌رسانی کهگیلویه پیوست پدافندی ندارند.

کناری با اشاره به تهدیدهای داخلی و ضرورت توجه ویژه به بحث پدافند غیرعامل، تصریح انجام: امروز پدافند غیرعامل به مدارس کشیده انجام گرفته و قرار اســـــت مدارس رابط پدافندی داشته باشند.

این مسئول افزود: هر دستگاهی مکلف اســـــت یک درصد از اعتبارات را در حوزه زیرساخت‌های پدافند غیرعامل هزینه کند.

وی، توجه به مخاخانوم آب، در نظر گرفتن برق اضطراری برای ادارات حیاتی، نانوایی دیزلی با سوخت دوگانه، احداث سیلوی گندم، رفع مشکلات کشتارگاه‌ و ایمن‌سازی مدارس را نکات ضروری برای اجرای پدافند غیرعامل در کهگیلویه عنوان انجام.

کناری بیان انجام: پروژه‌های گازرسانی و آب‌رسانی در حال اجرا در منطقهستان کهگیلویه پیوست پدافند ندارند و به دستگاه‌های امنیتی مکاتبه انجامیم هرگونه خطرسازی آتی این پروژه‌ها متوجه مدیر اســـــت.

وی، در ادامه خاطرنشان انجام: اداره اســـــتاندارد موظف اســـــت بر محصولات تولیدی کشاورزان نظارت داشته و محصولات ارگانیک را به آقام معرفی کند.

این مسئول با اشاره به وجود یک هزار و ۱۴۹ حلقه چاه غیرمجاز در اســـــتان گفت: بخش قابل‌توجهی از این چاه‌ها در بخش کشاورزی اســـــت.