قاطی پاتی

کوه ها چگونه ساخته می شود و چگونه از بین می رود؟ • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

کوه ها چگونه ساخته می شود و چگونه از بین می رود؟

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

کوه ها چگونه ساخته می شود و چگونه از بین می رود؟

به گفته جغرافیدانان اشکال فیزیکی زمین به وسیله فرایندهای فیزیکی ایجاد می شوند.فرایندهای فیزیکی کنش های مداوم طبیعت اند که محیط فیزیکی را تغییر می دهند.در جغرافیای فیزیکی، اشکال فیزیکی و فرایندهای فیزیکی ای که این اشکال را ایجاد انجام میدهند، شکل می دهند، حرکت می دهند، نابود انجام میدهند یا بازسازی انجام میدهند بررسی می شود.یکی از بهترین روش ها برای بررسی فرفرداای فیزیکی، نگاه انجامن به چرخه خانومدگی یک کوه اســـــت.
کوه یک شکل طبیعی بالا آمده از سطح زمین با یک قله و طرفین شیب دار اســـــت.بر اساس نظریه ای علمی، کوه ها به وسیله یک فرآیند فیزیکی به نام تکتونیک صفحه ای ایجاد می شوند.تئوری تکتونیک صفحه ای می گوید که سطح جامد زمین (پوسته) به قطعات عظیمی شکسته می شود که این قطعات صفحه نامیده می شوند و هر صفحه به صفحات دیگر فشرده می شود. صفحات در نتیجه جریانات همرفت یا کشش ورقه فرورونده (تختال) به آرامی اما به طور مداوم حرکت انجام میدهند اما نه با یک سرعت و در یک جهت.
جریان همرفت حرکت مایع به خاطر اختلاف دما و تراکم داخل ماده اســـــت. ماگما حرکت گوشته زمین بر اثر جریان همرفت اســـــت.در رابطه با کشش ورقه فرورونده تئوری این اســـــت که به دلیل اینکه صفحه اقیانوسی چگال تر از گوشته گرمتر زیر آن اســـــت، این تضاد در تراکم موجب می شود که صفحه به داخل گوشته فرو رود. فرآیندی که یک صفحه تکتونیکی به گوشته فرو می رود، به عنوان فرورفتگی نامیده می شود. کشش ورقه فرورونده زمانی رخ می دهد که یک صفحه اقیانوسی به داخل گوشته در زیر فرو می رود.
همان طور که صفحات حرکت انجام میدهند، فشار خیلی زیادی بر مکان هایی که صفحات به هم می رسند (مرزهای صفحات) وارد می شود. در محلی که صفحات به هم می رسند پوسته (سنگی) شروع به خم انجام گرفتن، تا انجام گرفتن یا خرد انجام گرفتن می کند.پس از میلیون ها سال، بر اثر حوادثی با نیروی فیزیکی انجام گرفتید، یعنی هنگامی که نیرو به قدر کافی بزرگ باانجام گرفت، فشاری ناگهانی ولی کوتاه آزاد می شود. این نیروهای فیزیکی که فشار را آزاد انجام میدهند شامل لغزیدن صفحات به زیر یکدیگر، به داخل یکدیگر، در کنار یکدیگر یا دور انجام گرفتن از یکدیگر اســـــت.
یک کوه وقتی شروع به ساخته انجام گرفتن می کند که صفحات در حال برخورد به یکدیگر سنگ میان شان را به بالا هل می دهند. به صورت حتم این اتفاق با سرعت یک میلیمتر در سال رخ می دهد. بنابراین ساخت کل کوه میلیون ها و میلیون ها سال زمان می برد.هنگامی رانجام گرفت کوه متوقف می شود که نیروهای تکتونیک دیگر بر آن عمل نانجام میدهند و پوسته دیگر بالا نمی رود.نخستین گام در این فرآیند، هوازدگی اســـــت.


هوازدگی سطح کوه را به قطعات ریزی به نام رسوب تجزیه می کند. با گذشت زمان، نیروهای هوازدگی (باد، آب، باران، یخ، امواج، مواد شیمیایی، گرانش و موجودات خانومده) با خرد انجامن و جدا انجامن یا حل انجامن سنگ کوه به قطعات کوچکتر و کوچکتر کوه را از پا در می آورند و در نهایت آن را از بین می برند.
گام بعدی در این روند فرسایش اســـــت. فرسایش حمل، حرکت دادن و یا بردن سنگ هوازده انجام گرفته، خاک و دیگر ذرات زمین به وسیله باد و آب، به اشکال مختلف، از یک مکان به مکان دیگر اســـــت. یکی از عوامل مؤثرتر فرسایش، آب در حال حرکت اســـــت که مواد هوازده انجام گرفته را برمی دارد و حمل می کند. به این ترتیب اســـــت که رسوب راه خود را به یک رود باز می کند و رود این مواد را به سمت پایین رود به مکان های جدید می برد.
گام بعدی در این فرایند رسوب گذاری اســـــت. رسوب گذاری زمانی رخ می دهد که رسوبات حمل انجام گرفته و منتقل انجام گرفته به وسیله یک رود جاری در نقاط دیگر سطح زمین رسوب گذاری می شوند. رسوب گذاری به طور معمول در جایی اتفاق می افتد که جریان رود تا حدود زیادی کند می شود و دیگر نمی تواند رسوب را حرکت دهد یا حمل کند. هنگامی که رود به یک اقیانوس نزدیک می شود، تلاش می کند به پایین به سمت آن جریان یابد، اما اقیانوس آن را پس می خانومد. در نتیجه در مکان هایی مثل دهانه رود، میلیون ها تن موادی که از هوازده انجام گرفتن کوه ایجاد انجام گرفته اند رها می شوند و به جا گذاشته می شوند.
با گذشت زمان، رسوبات افزایش و افزایشی به وسیله رود رها می شوند و در همان محل رسوب گذاری می شوند و یک حجم خشکی جامد می ساخانومد و تشکیل می دهند. این حجم جدید خشکی شکل بادبخانومی مثلثی شکلی تشکیل می دهد. زیرا سرعت رود هنگامی که به اقیانوس نزدیک می شود کند می شود و رود تغییر راه می دهد و به کانال های مختلف تقسیم می شود که زمین را به بخش هایی تقسیم انجام میدهند. نتیجه یک دلتا اســـــت.
بنابراین دلتا یک زمین مثلثی شکل اســـــت که از رسوباتی که به پایین رود جریان یافته اند به وجود می آید. دلتا بر اثر رسوب گذاری در دهانه رود یا چشمه ای که وارد یک بدنه آبی بزرگ تر و آرام تر مثل یک اقیانوس یا دریاچه می گردد شکل می گیرد.
فرایندهای تکتونیکی ساختارهایی مانند فلات ها، آتشفشان ها، دره ها، دره های ریفت و انواع خاصی از جزایر و همچنین کوه ها را تشکیل می دهند.هوازدگی اشکال زمین را خرد می کند در حالی که فرسایش مواد موجود در اشکال زمین را با خود حمل می کند. هوازدگی و فرسایش با هم با ایجاد ساختارهایی مانند دره های تنگ و باریک، تل ها، کوه های یخی، آبدره ها، تپه ها، دریاچه ها، دره ها و تپه های شنی سطح زمین را تغییر می دهند.
به خاطر رسوب گذاری، حیات جدید در جاهای دیگر مثل دشت آبرفتی، جزیره و ساحل یا دلتا شکل می گیرد. فعالیت تکتونیکی، هوازدگی، فرسایش و رسوب گذاری مرحله به مرحله رخ نمی دهند بلکه نیروهایی هستند که به طور با هم و مداوم در حال کار بر روی سطح زمین هستند. حتی هنگامی که یک کوه در حال رانجام گرفت اســـــت، فرایندهای هوازدگی، فرسایش و رسوب گذاری به آرامی اما بی وقفه در حال شکستن و بردن سطح آن و رسوب گذاری موادش در جایی دیگرند.